Inspiration

Inspiration

Gennem foredrag ønsker vi at give inspiration og sætte fokus på temaer som identitet, karakterdannelse, værdier samt om hvordan vi opbygger sammenhængskraft og gode tillidsfulde fællesskaber i det danske...
Hvem er kommunen?

Hvem er kommunen?

2. december 2020 I nyhederne forleden aften, var der en historie om en mand, der i frustration over nedfaldne blade på de lokale cykelstier, som bevirkede, at cykelister let væltede, gjorde noget ved problemet. Han havde taget sagen i egen hånd og fejede bladene bort...