Institut for Samfundsfællesskab

Instituttet er en selvstændig enhed under Samfonden, som proaktivt vil være opsøgende og iværksætte forskellige projekter indenfor temaområder vedrørende dannelse, lederskab og fællesskab/trivsel.

Inspiration

Gennem foredrags- og kursusvirksomhed vil vi yde inspiration til institutioner, organisationer, forenings- og kirkelivet.

Gennem synlighed i medier, vil instituttet sætte fokus på værdier og menneskesyn.

 

Netværk

Gennem dannelsen af formelle og uformelle netværk og værdifællesskaber vil instituttet facilitere rammer for gensidig ideudvikling og potentielle projekter.

Instituttet vil desuden tilbyde en kommunikationsplatform for samarbejdspartnere.

Vi vil bidrage med opbyggelse af tænketanks-projekter for vidensopbygning og -spredning

Projekter

Igennem forskellige interventioner vil vi igangsætte pilotprojekter for at afhjælpe konkrete problemer i samfundet.

Vi vil på andres invitation indgå i partnerskaber med private eller offentlige organisationer, institutioner og enkeltpersoner med basis i fondens vision.

Artikler

Kan Coronakrisen kvæle kirkelivet?

Kronik bragt i Kristelig Dagblad d. 14. april 2021 Skal kirken i Vesten undgå at lide den stille kvælningsdød under pandemien, så må den lære af, hvad kristne har gjort i historien og stadig gør i store dele af verden i dag. Lukkede kirker, forsamlingsforbud og...

Kommentarer

Hvem er kommunen?

2. december 2020 I nyhederne forleden aften, var der en historie om en mand, der i frustration over nedfaldne blade på de lokale cykelstier, som bevirkede, at cykelister let væltede, gjorde noget ved problemet. Han havde taget sagen i egen hånd og fejede bladene bort...

Foredrag

Inspiration

Gennem foredrag ønsker vi at give inspiration og sætte fokus på temaer som identitet, karakterdannelse, værdier samt om hvordan vi opbygger sammenhængskraft og gode tillidsfulde fællesskaber i det danske samfundet.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Institut for Samfundsfællesskab

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk