Institut

Fondens vedtægtsbestemte formål afgrænser støtteområdet. 
Fondens værdier og vision guider bestyrelsens holdninger og beslutninger vedrørende ansøgninger.

1. Familierne

1A Fonden støtter projekter, der fremmer familiernes trivsel og sammenhængskraft samt fremmer familiernes evne til at værdi- og karakterdanne børnene.

1B Fonden støtter projekter, der finder og afhjælper årsagerne til at alt for mage børn og unge mistrives.

 

2. Omsorg

2

3. Sundhed

Fysisk, mental og social sundhed giver større mulighed for at skabe et meningsfuldt liv.

3A Børn & Unge

Alt for mange børn mistrives, får diagnoser, og bliver dermed behandlet som specielle.
Fonden støtter projekter der finder og afhjælper årsagerne til denne epidemi.

 

3B Terapi og mental sundhed

Enhver kan kalde sig terapeut og modtage betaling fra sårbare voksne. Fonden støtter indførelse af akkreditering og kvalitetskontrol i terapiområdet.
 

3C Sundhed

Specialeorienteringen i sygehusområdet har øget kvaliteten men skabt informationslogistiske udfordringer og manglende helheds- og kundeorientering. Fonden støtter udvikling af kunde-orienteret lederskab i sundhedssystemet.
 

3D Ledelse

Styringsfokuserede managementteorier blokerer ofte for udfoldelse af professionsfaglighed, tillidsfulde relationer og en stressfri arbejdsdag.
Fonden støtter udbredelse af uselvisk ledelse (servant leadership) og nye organisationsformer.

Støtteeksempler

Samfonden vil løbende offentliggøre anonymiserede eksempler på støttede projekter.

Formålet med offentliggørelsen er at øge ansøgeres forståelse for fondens formål og støttepraksis.

Ansøg nu

Når fondens formål, værdier, vision og støtteområder er læst, 
udfyldes fondens standardskema.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Institut for Samfundsfællesskab

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk