Ansøg nu

Ansøgninger kan kun afsendes fra organisationer med cvr nr., vedtægter og revideret årsregnskab.
Fondens ansøgningsskema skal anvendes og gerne suppleres med uddybende bilag.

Læs Formål, Støtteområder og Politik for persondata, inden ansøgning skrives.

Hent ansøgningsskema

Sådan bedømmer vi ansøgninger

Kriterier
 1. Er projektet Forankret i en stærk og sund organisation og et stærkt bagland?
 2. Har projektet et almennyttigt Formål og værdigrundlag der matcher fondens formål, værdier og vision?
 3. I hvilken grad kan det Forudses, at projektet får en usædvanlig god impact i målgruppen?
 4. Er det Formelle setup realiserbart (kontekst, strukturer, personer, egenfinansiering)?

Hvis kriterierne er opfyldt, indgår ansøgningen i den endelige prioritering i forhold til andre ansøgninger. Fonde modtager oftest så mange ansøgninger, at summen af ansøgte beløb langt overstiger mødets bevillingsramme. En afsluttende prioritering er derfor nødvendig.

Privatlivspolitik

 1. Fonden anvender kun persondata i ansøgningen til at afklare dens formål og udbetaling.
 2. Persondata er i SamFondens arkiver er beskyttet af fysiske låse og IT-sikkerhedskoder.
 3. Persondata videregives aldrig til tredje part; dog videregives beløb og cpr/cvr-nr. til SKAT.
 4. Persondata bliver slettet efter 18 måneder, hvis ansøgningen ikke blev imødekommet.
 5.  Hvis ansøgningen blev bevilget, slettes persondata efter 5 år.
 6. Ansøger skal i ansøgningen give samtykke til behandling af ansøgningens persondata.
 7. Ansøgers samtykke til behandling af specifikke persondata kan tilbagekaldes af ansøger.
 8.  Tilbagekaldelse af samtykke på afviste ansøgninger vil medføre sletning indenfor 2 måneder.
 9. Tilbagekaldelse på bevilgede ansøgninger vil medføre sletning af persondata efter 5 år.
 10. Personer omtalt i ansøgninger har på konkret forespørgsel ret til indsigt i egne persondata.
 11. Denne persondatapolitik kan blive ændret.
 12. Besøg derfor SamFondens hjemmeside umiddelbart før afsendelse af en ansøgning. 

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk