Samfondens vision er at skabe tillidsfulde livs- og arbejdsfællesskaber i alle dele af samfundet.

Samfonden støtter projekter med fokus på familierne, karakterdannelse, lederskab,  værdibaseret fællesskab og samfundsudvikling.

Aktuelt

  • Samfonden søger ansøgere, der kan bidrage til realisering af fondens vision. Send evt. spørgsmål og projektideer med henblik på en indledende dialog.
  • Der holdes bestyrelsesmøder i Samfonden 3 gange om året.
  • Med forbehold for evt. ændringer er ansøgningsfristerne:
    12. februar, 12. maj og 12. september.

Donationer til Fonden

  • Ønsker du at bidrage til Samfondens arbejde, er det muligt at give gaver eller betænke fonden i sit testamente.
  • Gaver kan evt. øremærkes til specifikke formål eller projekter, såfremt disse ligger inden for fondens vedtægtsbestemte formål.

Samfondens magasin

Nedenfor kan du læse Samfondens magasin.
Artiklerne er skrevet af personer, der står i spidsen for nogle af de projekter, som Samfonden støtter.
Hvis du ønsker at få bladet tilsendt, er du velkommen til at skrive til info@samfonden.dk

Støtteeksempler

Samfonden vil løbende offentliggøre anonymiserede eksempler på støttede projekter. Formålet med offentliggørelsen er at øge ansøgeres forståelse for fondens formål og støttepraksis.

Ansøg nu

Når fondens formål, værdier, vision og støtteområder er læst, udfyldes fondens standardskema.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk