Samfondens vision er at skabe tillidsfulde livs- og arbejdsfællesskaber i alle dele af samfundet.

Samfonden støtter projekter med fokus på familierne, karakterdannelse, ledelse,  fællesskab, trivsel og sundhed.

Aktuelt

  • Samfonden er stiftet i 2019 og søger nu ansøgere, der kan bidrage til realisering af fondens vision. Send evt. spørgsmål og projektideer med henblik på en indledende dialog.
  • Næste ansøgningsfrist er d. 4. oktober 2021. Der holdes bestyrelsesmøder i Samfonden 3 gange om året.
  • Med forbehold for evt. ændringer bliver ansøgningsfristerne derefter:
    20. februar 2022, 20. maj 2022 og 20 september 2022.

    Se aktuel frist på hjemmesiden her.

Støtteeksempler

Samfonden vil løbende offentliggøre anonymiserede eksempler på støttede projekter. Formålet med offentliggørelsen er at øge ansøgeres forståelse for fondens formål og støttepraksis.

Ansøg nu

Når fondens formål, værdier, vision og støtteområder er læst, udfyldes fondens standardskema.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Institut for Samfundsfællesskab

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk