Samfondens vision er at skabe tillidsfulde livs- og arbejdsfællesskaber i alle dele af samfundet.

Samfonden støtter projekter med fokus på familierne, karakterdannelse, lederskab,  værdibaseret fællesskab og samfundsudvikling.

Aktuelt

  • Samfonden er stiftet i 2019 og søger nu ansøgere, der kan bidrage til realisering af fondens vision. Send evt. spørgsmål og projektideer med henblik på en indledende dialog.
  • Der holdes bestyrelsesmøder i Samfonden 3 gange om året.
  • Med forbehold for evt. ændringer er ansøgningsfristerne i 2022:
    28. februar, 23. maj og 3. oktober.

Støtteeksempler

Samfonden vil løbende offentliggøre anonymiserede eksempler på støttede projekter. Formålet med offentliggørelsen er at øge ansøgeres forståelse for fondens formål og støttepraksis.

Ansøg nu

Når fondens formål, værdier, vision og støtteområder er læst, udfyldes fondens standardskema.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Institut for Samfundsfællesskab

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk