Støtteeksempler

SamFonden vil løbende offentliggøre anonymiserede eksempler på støttede projekter.
Formålet med offentliggørelsen er at øge ansøgeres forståelse for fondens formål og støttepraksis.

Fra sårbar til væredygtig

Hovedområde: Sundhed
Delområde: Børn og unge
Formål: At flere sårbare unge løftes ud af håbløshed og ensomhed, og ind i fællesskab, uddannelse og beskæftigelse.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem et større firma, en social organisation og et forskningscenter.
Formålet er at udvikle en ny social indsats, hvori udsatte unge får kontakt til ressourcestærke ansatte i et firma, der ønsker at udmønte sit samfundsansvar i en målrettet aktiverings indsats.

Projektets 3 delmål er:

  1. Udsatte unge får kontakt til en mentor, der er ansat i et firma, som evt. også kan tilbyde en praktikplads.
  2. Ansatte i et større firma får konkrete redskaber og træning i – som mentorer – at udføre frivilligt socialt arbejde.
  3. Firmaet adopterer en effektiv model, der kan udmønte virksomhedens sociale ansvar (CSR). 

Projektets effektmål er således ”social dannelse” af både den unge, af de ansatte og af virksomheden.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Institut for Samfundsfællesskab

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk