Formål

Fondens formål er at støtte almennyttige og almenvelgørende formål
indenfor demokrati- og samfundsbevarende aktiviteter.

Mission

Samfondens mission er med afsæt i et kristent livs- og menneskesyn at udvikle og understøtte initiativer, der gennem værdi- og karakterdannelse gør mennesker livsduelige og egnede til at indgå som ansvarlige, frie borgere i forpligtende relationer og fællesskaber.

Vision

Vi vil skabe tillidsfulde livs- og arbejdsfællesskaber i alle dele af samfundet.

Ved at 

– at udbrede grundfortællingerne om menneskets iboende værdighed – for at modvirke tabet af fælles værdier og identitet.

– at understøtte karakterdannelse og livsduelighed i det enkelte individ til at kunne indgå forpligtende fællesskaber – for at modvirke ensomhed og mistrivsel.

– at inspirere til uselvisk lederskab og personlig engagement – for at modvirke umyndiggørelse og forbrugermentalitet.

Værdier

Ligeværd, ligeret, forvalteransvar – i fællesskab

Vedtægtsbestemt formål

Fondens formål er – med udgangspunkt i det kristne menneskesyn – at støtte almennyttige og almenvelgørende formål indenfor demokrati- og samfundsbevarende aktiviteter.

Fondens støtteområder er et udtryk for en række spørgsmål til samfundsudviklingen, herunder:

  • Hvilke muligheder er der for at realisere fondens formål og vision?
  • Hvilke samfundsaktører og institutioner er medskabere af det værdibaserede samfund?
  • Hvilke aktører styrker fællesskabet mellem værdsatte, tillidsfulde og engagerede borgere?
  • Hvilke aktører udvikler borgerens oplevelse af ligeværd, ligeret og forvalteransvar?
  • Hvilke aktører arbejder med værdibaseret dannelse, uddannelse og uselvisk ledelse?

I takt med samfundsudviklingen vil støtteområderne ændre sig over tid.

Stifternes intentioner

Stifterne Hanne og Søren Toft-Jensen ønsker med fonden at understøtte en række samfundsbevarende formål, der er nærmere udfoldet under Støtteområder. 

Den overordnede hensigt er at støtte udviklingen af et samfund, hvor det enkelte menneskes mulighed for fællesskab og udfoldelse af egne talenter får optimale rammer.

Stifternes samfundsideal er et værdibaseret samfund, hvor menneskers og familiers trivsel og fællesskab har højeste prioritet, og hvor normer, dannelse, demokrati og lederskab bygger på et fælles værdisæt.

Vi ønsker at skabe rammer for fællesskaber, hvor mennesker kan lykkes, så det begrænsede skaber det ubegrænsede.

Søren Toft Jensen

Virksomhedseventyret der har muliggjort fonden

Hanne og Søren Toft-Jensen stiftede i 1975 en lille auto-og elektro-mekanisk virksomhed ”Toft-Jensen Elektro ApS” i Rudkøbing på Sørens fødeø Langeland. Firmaet blev gennem de næste år udvidet mere flere medarbejdere, og der kom tre sønner til verden: Simon, Jakob og Kristian.

I 1987 flyttede handelsdelen af virksomheden ”Elstock ApS” til Silkeborg og påbegyndte refabrikation af bilreservedele, som blev solgt til grossister i markedet. 

På det tidspunkt var der omkring 12 ansatte, hvoraf de 10 flyttede med, idet to sælgere boede andre steder i landet.

Udviklingen i refabrikation af reservedele forløb positivt, og i 2011 besluttede Hanne og Søren at stifte en fond til fremme af ”Forkyndelse til livsforandring”. 19% af aktierne i det selskab, som nu hed Borg Automotive A/S, blev ved den lejlighed overdraget til BorgFonden.

I 2017 blev virksomheden solgt til Schouw & Co A/S i Aarhus, som både købte Hanne og Søren Toft-Jensens aktier og de 19% aktier, som BorgFonden ejede. 

Derved blev der frigjort en betydelig formue. Stifterne havde i forvejen tænkt, at en del af formuen fra salget af deres aktier skulle sættes i en ny fond, hvis formål mere var at understøtte og udvikle demokrati, ledelse og dannelse.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk