Støtteområder

Fondens vedtægtsbestemte formål afgrænser støtteområdet. 
Fondens værdier og vision guider bestyrelsens holdninger og beslutninger vedrørende ansøgninger.

1. Familien

Fonden støtter projekter, der fremmer anerkendelsen af familien som samfundsbærende institution, og som bidrager til styrkelse af parforholdene og familiernes trivsel.

2. Karakterdannelse

Fonden støtter projekter, der fremmer børn og unges karakterdannelse og livsduelighed.

3. Eksistentiel dannelse og åndelig omsorg

Fonden støtter projekter, der fremmer eksistentiel dannelse og åndelig omsorg som bærende for det gode liv.

4. Etisk dannelse og dømmekraft

Fonden støtter projekter, der fremmer etisk dømmekraft i faglige professioner, samt udvikling af karakterbaseret lederskab i civilsamfundet.

5. Tro og videnskab

Fonden støtter projekter, der fremmer et holistisk syn på mennesket som ånd, sjæl og legeme, og som bidrager til samtalen mellem videnskab og tro.

Støtteeksempler

Samfonden vil løbende offentliggøre anonymiserede eksempler på støttede projekter.

Formålet med offentliggørelsen er at øge ansøgeres forståelse for fondens formål og støttepraksis.

Ansøg nu

Når fondens formål, værdier, vision og støtteområder er læst, 
udfyldes fondens standardskema.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk