Støtteområder

Fondens vedtægtsbestemte formål afgrænser støtteområdet. 
Fondens værdier og vision guider bestyrelsens holdninger og beslutninger vedrørende ansøgninger.

1. Familierne

1A Fonden støtter projekter, der fremmer anerkendelse af familien som samfundsbærende institution, og udvikler familiernes trivsel samt deres evne til at værdi- og karakterdanne børnene.

1B Fonden støtter projekter, der fremmer børn og unges eksistentielle/etiske dannelse og livsduelighed.

2. Karakterdannelse

2A Fonden støtter projekter, der øger kapaciteten og kvaliteten indenfor uddannelsesområdet og forudsætter, at projekterne har karakterdannelsesmål og værdisæt, der matcher fondens.

2 B Fonden støtter etiske og moralske dannelsesprojekter, der bidrager til udvikling af livsoplysning, livsduelighed og demokratisk engagement.

3. Lederskab

3A Fonden støtter projekter der definerer og udbreder uselvisk karakterbåret og værdibaseret lederskab jævnfør fondens værdier.

4. Værdibaseret fællesskab og samfundsudvikling

4A Fonden støtter forskning og projekter, der afdækker årsager til generelle samfundsproblemer, og udvikler nye løsninger baseret på fondens vision og værdier. 

4B Fonden støtter medier og organisationer, der konstruktivt bidrager til folkelig oplysning og samtale.

4C Fonden støtter udvikling af (nye) værdibaserede institutioner indenfor fondens formål og værdier.

4D Fonden støtter projekter med et holistisk menneskesyn, som ser mennesket som ånd, sjæl og legeme.

Støtteeksempler

Samfonden vil løbende offentliggøre anonymiserede eksempler på støttede projekter.

Formålet med offentliggørelsen er at øge ansøgeres forståelse for fondens formål og støttepraksis.

Ansøg nu

Når fondens formål, værdier, vision og støtteområder er læst, 
udfyldes fondens standardskema.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk