Støtteområder

Fondens vedtægtsbestemte formål afgrænser støtteområdet. 
Fondens værdier og vision guider bestyrelsens holdninger og beslutninger vedrørende ansøgninger.

1. Familierne

1A Fonden støtter projekter, der fremmer familiernes trivsel og sammenhængskraft samt fremmer familiernes evne til at værdi- og karakterdanne børnene.

1B Fonden støtter projekter, der finder og afhjælper årsagerne til, at alt for mange børn og unge mistrives.

2. Karakterdannelse

2A Fonden støtter projekter, der øger kapaciteten og kvaliteten indenfor uddannelsesområdet og forudsætter, at projekterne har karakterdannelsesmål og værdisæt, der matcher fondens.

2 B Fonden støtter projekter – indenfor dagtilbud området – der øger kvaliteten indenfor området og forudsætter, at projekterne har dannelsesmål og værdisæt, der matcher fondens.

2C Fonden støtter dannelses-projekter, der bidrager til udvikling af livsoplysning, livsduelighed og demokratisk engagement.

3. Ledelse

3A Fonden støtter projekter der definerer og udbreder uselvisk og værdibaseret ledelse.

3B Fonden støtter (videre)udvikling af ledertræning i det frivillige foreningsdanmark.

3C Fonden støtter udvikling af konkrete lederudviklings-programmer med fokus på samspillet mellem en leders karakter, værdier og kompetencer og evne til at arbejde i fællesskab til samfundets bedste.

4. Fællesskab, trivsel og sundhed

4A Fonden støtter udvikling af almennyttige foreninger og andelstanken med sigte på at udvikle nye modeller for borgernes ansvar for fællesskaber, institutioner og infrastruktur.

4B Fonden støtter oplysning om – og etablering af – forbrugerejet virksomhed og almennyttig socialøkonomisk virksomhed med socialt, sundheds eller kulturelt sigte. 

4C Fonden støtter forskning og projekter, der afdækker årsager til generelle samfundsproblemer, og udvikler nye løsninger baseret på fondens vision og værdier. 

4D Fonden støtter medier, der konstruktivt bidrager til folkestyrets virke og anseelse samt til den folkelige oplysning.

4E Fonden støtter udvikling af (nye) værdibaserede institutioner, der er forankret i forståelse af mennesket som værdigt, relationelt og engageret.

4F Fonden støtter projekter med et holistisk syn på sundhed – (Ånd, sjæl og legeme) baseret på fondens værdier.

4G Fonden støtter indførelse af akkreditering og kvalitetskontrol i terapiområdet.

4H Fonden støtter udvikling af kundeorienteret lederskab i sundhedssystemet.

Støtteeksempler

Samfonden vil løbende offentliggøre anonymiserede eksempler på støttede projekter.

Formålet med offentliggørelsen er at øge ansøgeres forståelse for fondens formål og støttepraksis.

Ansøg nu

Når fondens formål, værdier, vision og støtteområder er læst, 
udfyldes fondens standardskema.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Institut for Samfundsfællesskab

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk