2. december 2020

I nyhederne forleden aften, var der en historie om en mand, der i frustration over nedfaldne blade på de lokale cykelstier, som bevirkede, at cykelister let væltede, gjorde noget ved problemet. Han havde taget sagen i egen hånd og fejede bladene bort med sin egen håndskubbermaskine. En lokalpolitiker blev naturligvis interviewet om sagen, og lovede med det samme, at kommunen ville tage sig af problemet. Men spørgsmålet er bare, om det er vejen frem?

Det er jo nærmest en automatreaktion, når et problem opstår, så lover de velmenende lokale politikere, at de nok skal klare ærterne. Er det sådan et samfund, vi ønsker? Et lokalsamfund der i stedet for at anderkende lokale ansvarlige borgere, ja måske ligefrem belønner dem for deres engagement, tager deres frivillige valgt job fra dem? Jeg tror på en velfærdsstat, et offentligt Danmark, der skaber tryghed, socialt sikkerhedsnet om alle borgere, men jeg tror ikke på det, som en modsætning til et stærkt selvstændigt civilsamfund med frie og initiativrige borgere. Jeg er bekymret over, at vi så let med at institutionalisere frie og gode initiativer, at det fælles offentlige ”vi”, klemmer det frie engagement ud. Vi har som nation en stærk foreningskultur og andelsbevægelse der vidner om, at fri mennesker og lokale fællesskaber gerne kan og vil skabe i fællesskab.

En kommune er som bekendt en forvaltningsenhed, og ordet er beslægtet med communitas, som betyder fællesskab på latin. En kommune er derfor en enhed, der skal skabe rammer ikke bare om ydelser til borgere men også opbyggelse af fællesskab, ansvarlighed og delagtiggørende af borgerne. Jeg kunne drømme om, at de folkevalgte politikere var lige så optaget af at stimulere det frivillige ”ulønnede” Danmark som det fælles ”lønnede” Danmark. At man var kreativ i måden at engagere borgerne i lokalesamfundets mange opgaver, at fremhæve og rose frie initiativer, at belønne mennesker, der udviser borgerdyder og ansvarlighed.

Kommunen er os. Ikke en bygning eller et system, men et fællesskab af myndige borgere. Initiativet og virkelysten skal understøttet fremelskes i samfundet. Selvopfundne eller selvpåtagede job skal ikke tages fra borgere, men kommunerne skal skabe de bedste tænkelige betingelser for, at borgerne tager ansvar for deres lokale samfund. Man kunne begynde med at tilbyde gratis benzin til alle, der vil feje de cykeltier og fortove.

Udviklingsdirektør i Samfondens Jesper Oehlenschlâger

 

0 kommentarer