Inspiration

Gennem foredrags- og kursusvirksomhed yder vi inspiration til institutioner, organisationer, forenings- og kirkelivet.

Gennem synlighed i medier, sætter vi fokus på værdier, menneskesyn og samfundsfællesskab.

Foredrag

Jesper Oehlenschlæger, udviklingsdirektør i “Institut for Samfundsfællesskab” er uddannet teolog, var været sognepræst og efterskoleforstander. Han er forfatter til en række bøger om dannelse og lederskab og en efterspurgt foredragsholder.

Nye foredrag kan udvikles efter samtale og bestilling.

 1. Dannelse der duer

Der tales om dannelse som aldrig før. Dannelse er langt mere en pæn etikette alá Emma Gad, det handler om selvindsigt og udblik til det samfund man er en del af. Det handler både om være ”hjemme hos sig selv” og at ”høre hjemme i verden” og ikke mindst om livsduelighed – at kunne mestre livets mange udfordringer. 

2. Alle unge vil gerne lykkes

Unges identitets- og karakterdannelse er udfordret i en præstations- og performance kultur. Alle unge bærer på en drøm om at lykkes med deres liv, og det er ikke tilstrækkeligt med mere uddannelse, for at det kan ske, der må dannelse til. Dannelse til at blive mere livsduelige; hele mennesker, der lever efter værdier og ikke efter et sæt af regler; empatiske mennesker, der tager ansvar for de fællesskaber og den verden, de er en del af.

 3. Mennesker, myter og muligheder

Mennesket er et skabende væsen, bygger fællesskaber og samfund på forskellige fortællinger, fx de kristne grundfortællinger, som vores danske kultur og samfund er bygget på. Hvordan skabes sammenhængskraft i et samfund og hvordan sættes skabertrangen og kreativiteten fri til at opbygge gode samfundsfællesskaber?

4. Det gode forbillede – mentorskab

Tv-programmer vrimler med coaches og arbejdsmarkedet med mentorordninger. Hvor stammer tanken om mentorskab fra og hvordan kan mentorordninger i teori og praksis ved med til at karakterdanne børn, unge og udvikle ledere? Foredraget har både et ”heart” to og et ”how” to og undersøger hvordan mentoren som dannelsesfigur kan få betydning for den enkelte og til samfundets bedste.

5. Du bliver, hvad du elsker

Med udgangspunkt i værket ”Kjerlighedens Gjerninger” af Søren Kierkegaard undersøges kærlighedens væsen og hvorfor kærligheden så let forhandles til ligegyldighed, vane eller ligefrem til had mellem mennesker. Hvorfor kan det være så svært at elske, og hvad er forskellen mellem ”forkærlighed” og ”næste kærlighed”? De mennesker vi lever vores liv sammen med former os – på både godt og ondt og relationer definerer på mange måder hvem vi er – vi bliver med andre ord det vi elsker.

 

Honorar efter aftale – samt betaling for kørsel/bro m.m.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk