Instituttet

Instituttet er en selvstændig enhed under Samfonden, som proaktivt vil være opsøgende og iværksætte forskellige projekter indenfor temaområder vedrørende dannelse, lederskab og fællesskab/trivsel.

Generelt

 Projekterne godkendes af Samfondens bestyrelse på lige fod med andre projektansøgninger til fonden.

Vi vil være med til at virkeliggøre projekter, der understøtter et grundsyn på mennesket som værdigt, relationelt og engageret. Vi vil gerne indbyde lokale partnere over hele landet til samtaler og ideudvikling om forskellige projekter og indbydes gerne med i projektgrupper, som andre initierer.

Dannelse

For at modvirke værditab, vil vi sætte fokus på vor kulturs grundfortællinger, og bidrage til holdnings- og værdidannelse.

Lederskab

Vi tror, der er brug for lederskab baseret på tillid og mindre kontrol – og har en vision om at sætte fokus på karakterdannelsen af ledere med henblik på øget samfundsengagement i aktive medborgere.

Kontakt

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger jo@samfonden.dk – 2924 1468  
Fondsdirektør Peder Andreasen på info@samfonden.dk

Arbejdsformer

Inspiration

Gennem foredrags- og kursusvirksomhed vil vi yde inspiration til institutioner, organisationer, forenings- og kirkelivet.

Gennem synlighed i medier, vil instituttet sætte fokus på værdier og menneskesyn.

 

Netværk

Gennem dannelsen af formelle og uformelle netværk og værdifællesskaber vil instituttet facilitere rammer for gensidig ideudvikling og potentielle projekter.

Instituttet vil desuden tilbyde en kommunikationsplatform for samarbejdspartnere.

Vi vil bidrage med opbyggelse af tænketanks-projekter for vidensopbygning og -spredning

Projekter

Igennem forskellige interventioner vil vi igangsætte pilotprojekter for at afhjælpe konkrete problemer i samfundet.

Vi vil på andres invitation indgå i partnerskaber med private eller offentlige organisationer, institutioner og enkeltpersoner med basis i fondens vision.

Samfonden

Lysbrohøjen 3
8600 Silkeborg
info@samfonden.dk

Direktør Peder Østermark Andreasen

Udviklingsdirektør Jesper Oehlenschläger
2924 1468
jo@samfonden.dk